สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
   
หน้าแรก
สมัครสมาชิก  |  อีเมล์ฟรี  |  ข้อมูลทั่วไป |  ถาม-ตอบปัญหาฯ  |  กระดานข่าว  |  วิสัยทัศน์ | WebMailราชบุรี |  โปรแกรมสาธารณสุข  | กระทรวงสาธารณสุข
Bookmark this page
วันที่
มีอะไรมาใหม่
สถานการณ์ทางด้านระบาดวิทยา
เที่ยวจังหวัดราชบุร
ตรวจสอบสิทธิทั่วไทย
สำนักงานประกันสุขภาพ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิฐานข้อมูลราชบุรี
ปัญหานี้มีคำตอบ (30 บาท)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ราชบุรี
ผลการดำเนินงาน ปี 2544
ลงนามสมุดเยี่ยม
ข่าวดี/ข่าวด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เปิดโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ จังหวัดราชบุรี (30 บาทรักษาทุกโรค) โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 11 แห่ง ของเอกชน 2 แห่งและของกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง... อนึ่ง ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้อาจมีปัญหาหลากหลาย เกิดขึ้น แต่ปัญหาต่างๆ น่าจะมีทางแก้ไขได้ครับ ขอให้นึกถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง:)
หน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/สถานีอนามัย
หน่วยงานในจังหวัด
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
โรงพยาบาลปากท่อ
โรงพยาบาลบางแพ
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง
โรงพยาบาลวัดเพลง
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
โรงพยาบาลซาลคามิลโล
โรงพยาบาลเมืองราช
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 4
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร
ศูนย์ระบาดวิทยา ภาคกลาง
ศูนย์ช่างบำรุง ที่ 4 ราชบุรี
สาส์นจาก WebMaster


สวัสดีครับ... ท่านสมาชิกชาวสาธารณสุขทั่วไทย ตอนนี้คำว่า "ระยะเปลี่ยนผ่าน"คงเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยมากในช่วงนี้ แต่คงเป็น เพียงช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น คงจะใช้แบบเป็นความเคยชินไม่ได้ ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกระทรวงสาธารณสุข...

ผลที่ตามมา....ทั้งแง่บวกและลบมีให้เห็นแล้วแต่ใครจะมองทางด้าน ไหน อย่างเช่นการพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกผลกระทบในทางบวกทำให้ระบบเครือข่าย (Network) เกิดขึ้นเร็วกว่าที่พวกเราขาดคิด หลายๆ จังหวัดที่ยังไม่ได้เริ่มอะไร ก็เร่งมือรับนโยบายกันถ้วนหน้า กำลังใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากส่วนกลาง คงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ สำหรับพวกเรา ในขณะที่ IT กำลังไปโลด... ขวัญกำลังใจก็อาจหดหายไปทุกที คนทำงาน IT มีคนเห็นและเข้าใจสักกี่คน....ในฐานะที่เป็นคนทำงาน IT แบบที่หลายๆ คนกำลังทำอยู่ เข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับ....ถ้าคนที่ทำงาน IT ให้ได้ดีหาง่ายๆ ปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากรด้านนี้คงไม่มีแน่ๆ..................

มุมของฟรี
ฟรี E-Mail
ฟรีพื้นที่ HomePage
ฟรีกระดานข่าว
ฟรี Counter
ฟรี Source Code

สาธารณสุขทั่วไทย
สสจ.กาญจนบุรี
สสจ.กาฬสินธิ์
สสจ.นนทบุรี
สสจ.สมุทรปราการ
สสจ.ประจวบคีรีขันธ
สสจ.สมุทรสงคราม
สสจ.นครปฐม
สสจ.เพชรบุรี
สสจ.ชัยภูมิ
สสจ.พัทลุง
สสจ.สมุทรสาคร
สสจ.ยโสธร
สสจ.ลำปาง
สสจ.ขอนแก่น
บริการสมาชิก
ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นกระทรวงฯ
ส่งอีเมล์ด่วน
ส่งการ์ดอวยพร
รวมกระทู้เด่น
กระดานข่าว
เว็บไซต์ไต่อันดับ
ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน
มุมพักผ่อน
สะเก็ดข่าว 30 บาท
เรื่องสั้น บทความ
บทกวี บทกลอน
เกร็ด สาระน่ารู้
ขำขันวันละนิด
ขอขอบคุณ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสุขภาพ สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กองการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน


ขอให้ความปรารถนาดีจงมีแด่ทุกท่าน ตลอดไป

 

   
       

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ ตั้งแต่ 22 มกราคม 2544
29

Ratchaburi Computer Center Tel..0-3232-6268-71 TO ..108-109

Copyright @ 2001 rbpho.moph.go.th All rights reserved. Last Update 20/10/01